تبلیغات

ابزار رایگان وبلاگ

RashedMagic بزرگ ترین سایت ایرانی !!! - تبلیغات
1- تبلیغات لینکی در سمت چپ وبلاگ = 10 تومان در سال
2- تبلیغات بنری در سمت چپ وبلگ = 15 تومان در سال
3- تبلیغات در بالای وبلاگ (مطلب ثابت) = 50 تومان در سال
4- تبلیغات در مطلب غیر ثابت = 5 تومان (برای همیشه)


rashedmagic20@yahoo.com

RashedMagic.Net

ابزار هدایت به بالای صفحه