هر چه به روزهای کریسمس نزدیک میشویم حال هوای کل جهان نیز به نوعی تغییر میکند. اندروید هم از این حس و حال مستثنی نیست. نرم افزار Talking Santa meets Ginger یک سرگرمی بسیار جالب در سبک تاکینگ است. در این بازی شما با بابانوئل حرف میزنید. بازی میکنید و یا حتی از او کادو میگیرید.

Talking Santa meets Ginger